Synonymer.no

forutsetning

Meningsgruppe: 1

aksiom

alternativ

anlegg

antakelse

bakgrunn

bare

basis

begynnelse

betingelse

bunn

bygging

bærebjelke

conditio sine qua non

dersom

domineres

ellers

fond

for det

for det tilfelle at

for så vidt

forbehold

fordring

forhold

forlangende

formodning

forutsatt at

fot

fotstykke

fundament

gitt at

gjetning

grunn

grunnflate

grunnlag

grunnleggelse

grunnlinje

grunnmur

grunnplan

grunnsetning

grunnvoll

hjørnestein

hovedbestanddel

hovedsak

hvis

hvis ikke

hypotese

i belysning av

i fall

i motsatt fall

i tilfelle

ifølge

ikke på vilkår

jordbunn

krav

kriterie

kvalifikasjon

med mindre

mening

mottakelse

must

nei

når

nødvendighet

om

overskygges

plattform

postament

postulat

premiss

premisser

prinsipp

på bakgrunn av

på basis av

på betingelse av

på betingelse av at

påstand

se forbehold

sett at

sett i sammenheng med

setting

skikkethet

skygge

sokkel

springbrett

startsted

stativ

stillas

ståsted

støttepunkt

supposisjon

så fremt

så sant

tre i bakgrunnen

tre tilbake

under forutsetning av

underbygning

underlag

understell

utgangspunkt

vilkår

Meningsgruppe: 2

ansats


Andre relevante treff:

under forutsetning av
© Wild Wild Web 2012