Synonymer.no

forutsatt at

Meningsgruppe: 1

bare

betinget av

dersom

ellers

for det

for det tilfelle at

for så vidt

forutsatt

forutsetning

gitt at

hvis

hvis ikke

i fall

i motsatt fall

i tilfelle

med mindre

når

om

på betingelse av

sett at

så fremt

så sant

under forutsetning av

underforstått
© Wild Wild Web 2012