Synonymer.no

fortrenge

Meningsgruppe: 1

avlive

bannlyse

bortvise

danke ut

deplassere

drepe

drive

eruptere

fare

fjerne

fordrive

forfølge

forjage

forvise

føyse

haste

husje

hute

ile

jage

jage bort

jage på flukt

kaste på dør

kyse

kysje

likvidere

løpe

rusje

skyve til side

splitte

støte ut

tilintetgjøre

travestere

trenge tilbake

utelukke

utrydde

utslette

utstøte

Meningsgruppe: 2

absolvere
© Wild Wild Web 2012