Synonymer.no

fortone seg

Meningsgruppe: 1

ane

arte seg

avta

bekomme ille

bekomme vel

dale

falle ut

forekomme

forløpe

forme

forme seg

forstumme

forsvinne

fortone

fortone seg som

fremme

gi inntrykk av

ligge an

ligne

løpe

oppføre seg

se

skikke seg

skimte

skimtes

stille seg

stå for en som

svinne

svinne hen

sykne hen

synes

tape seg

te seg

utfolde seg

utvikle seg

vike

virke for

virke på

virke som

vokse frem til å bli

øyne

Meningsgruppe: 2

avtegne


Andre relevante treff:

fortone seg som
© Wild Wild Web 2012