Synonymer.no

fortolke

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

avkode

begrunne

belyse

dechiffrere

dekode

demonstrere

eksegere

finne ut av

forklare

fremstille

gjøre det klart for

greie ut

interpretere

klargjøre

klarlegge

kommentere

lese

løse

meddele

opplyse

presisere

redegjøre for

råde

si

tolke

tyde

tydeliggjøre

utdype

utlegge

utrede

utvikle

vise

vitne
© Wild Wild Web 2012