Synonymer.no

forteller

Meningsgruppe: 1

annalist

autor

beretter

bokmann

bokskriver

epiker

fabulator

forfatter

hjemmelsmann

informant

kilde

rapportør

referent

reporter

Meningsgruppe: 2

konsipist
© Wild Wild Web 2012