Synonymer.no

fortæring

Meningsgruppe: 1

bespisning

bevertning

brød

diett

ernæring

forpleining

furasje

fôr

føde

fødemiddel

grøn

gudslån

kolonialvarer

kost

kosthold

levnetsmiddel

mat

matstell

matvare

matvarer

måltid

niste

noe i livet

næring

næringsmiddel

oppdekning

oppvartning

pensjon

pleie

proviant

proviantering

rett

servering

spise

sul

traktement

traktering

underhold

vomfyll

vått eller tørt

Meningsgruppe: 2

forbruk
© Wild Wild Web 2012