Synonymer.no

forsvinnende liten

Meningsgruppe: 1

av små dimensjoner

avkortet

avskåren

avskåret

avstumpet

beregnende

betydningsløs

bitteliten

det samme

diminutiv

dukkeaktig

dvergaktig

ett fett

fin

forkortet

forminsket

grenser mot null

hipp som happ

hårfin

ikke målbar

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

ingen

intetsigende

irrelevant

knapp

knøttliten

kommer ut på ett

kort

kortvokst

lav

likegyldig

lilleputt

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten

liten av vekst

liten eller ingen

liten forskjell

marginal

mikro

mikroskopisk

mindre

mindreårig

minimal

parentetisk

perifer

periferisk

pygmeisk

på siden av saken

randfenomen

sekundær

smal

småfallen

småvokst

snau

sped

spinkel

spissfindig

stutt

ubetydelig

underdimensjonert

underordnet

upåaktet

utenforliggende

uvesentlig

uviktig

ørende liten

ørliten

Meningsgruppe: 2

bagatellmessig
© Wild Wild Web 2012