Synonymer.no

forsvinne

Meningsgruppe: 1

absentere

amputere

avsette

avskjedige

avsondre

avta

bannlyse

bedage seg

befale

beherske

bestemme

blakne

blekne

bli borte

bli lavere

bli mindre

bli svakere

borte

bortvise

bråne

bøye

dabbe

dale

dempe

dempe seg

dempes

desertere

detronisere

dra

dreie

dø ut

ebbe

echappere

eliminere

eskamotere

evakuere

falle

falle bort

falme

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

fly

flykte

flytte

fordufte

forføye

forføye seg bort

forgå

forlate

forløpe

formilde

forminskes

forstumme

forsvinnende

forsvunnet

forta seg

fortone seg

fortrekke

forvise

forvrenge

få bein å gå på

gi

gi seg

gå all kjødets gang

gå i glemsel

gå ned

gå opp i røyk

gå sin vei

gå til grunne

gå under

gå ut

gå vekk

ha seg unna

heve

komme

komme bort

krympe

kverve

lindre

liten

løpe

løpe bort

løye

maskere

mikroskopisk

minke

minske

minskes

nee

oppheve

oppløse

pakke seg

radere ut

reduseres

relegere

retirere

retirere seg

ro i land

rydde bort

råde

rømme

seg

skrumpe

slakne

slette

smelte

smøre haser

spakne

stikke av

stryke

stryke ut

svekkes

svinne

svinne hen

sykne hen

synke

ta av

ta beina på nakken

ta bort

ta flukten

ta hyven

ta sjappen

ta vekk

tape seg

tine

trekke seg tilbake

trekke tilbake

tø opp

tørke inn

ubetydelig

unnfly

unnslippe

unnvike

utrydde

utvise

veikne

vike

visne

være på vei ut

Meningsgruppe: 2

av veien


Andre relevante treff:

forsvinnende

forsvinnende liten
© Wild Wild Web 2012