Synonymer.no

forsverge

Meningsgruppe: 1

abjurere

avholde seg fra

avsanne

avstå

avsverge

benekte

bestride

blånekte

dementere

fornekte

forsage

fragå

frakjenne

gjendrive

holde for umulig

ikke fornekte seg

negere

nekte

nekte å tro

si seg løs fra

stole på

ta avstand fra

tilbakekalle

utelukke

vise sitt sanne ansikt

være seg selv

Meningsgruppe: 2

nekte
© Wild Wild Web 2012