Synonymer.no

forsvarer

Meningsgruppe: 1

advokat

agent

aktor

ambassadør

anklager

apologet

assistent

befullmektiget

beskyttelse

chargé

chargé d'affaires

defensor

delegert

deputert

diplomat

faktotum

folkevalgt

forbeder

forfekter

forhandler

forkjemper

forsvar

fortaler

fullmektig

gesandt

guvernør

hjelpesmann

juridisk rådgiver

jurist

kommisjonær

kommissær

konsul

mandatar

medarbeider

medhjelper

mellommann

målbærer

målsmann

ombud

oppmann

parlamentær

profet

prokurator

reddende engel

reisende

representant

rådgiver

sakfører

samaritan

sekundant

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

tillitsmann

tilsynsmann

utsending

verge

vinkelskriver

visekonge

vår mann

Meningsgruppe: 2

hjelper

Meningsgruppe: 3

beskytter

formynder

kurator

tutor

verje

vokter


Andre relevante treff:

tittelforsvarer
© Wild Wild Web 2012