Synonymer.no

forsvare

Meningsgruppe: 1

akte

argumentere

assistere

avlaste

avskjerme

bakke opp

begunstige

beholde

bekjenne seg til

berge

beskjerme

beskytte

besvare

betale

betrakte

bevare

bevokte

bidra

bistå

bite fra seg

borge

bresje

bryte

dekke

disputere på

dra omsorg for

eskortere

fastholde

fastslå

forbarme seg over

foregi

forfekte

formilde

forskanse

forskyte

forskåne

forstrekke

forsvar

forsvare seg

frede

frelse

fremføre

fremme

fri

følge

garantere

gardere

gardere seg

gardert

gjete

godkjenne

gå i bresjen for

gå inn for

gå til hånde

hefte

hegne

hevde

hjelpe

holde

holde gående

holde i hevd

holde med

holde med makt

holde sin hånd over

holde ved lag

hull

håndheve

iaktta

ivareta

ivre

kjempe imot

konvoiere

korrespondere

legge inn et godt ord for

lette

ligne

lindre

live

lune

medvirke

motstand

motstå

motverge

opp

oppelske

oppmuntre

opprettholde

opptre på vegne

opptre på vegne av

passe på

passe seg

pledere

protesjere

påberope seg

påstå

rake kastanjene ut av ilden for

redde

representere

rette opp

rettferdiggjøre

rettferdiggjøre seg

se opp

se seg for

sekundere

sette seg til motverge

sikre

skjerme

skorde

skore

skåne

slå en bresje i

slå et slag for

sponse

stille seg i bresjen for

stive av

strygge

styrke

stå vedkommende bi

stø

støtte

støtte seg til

subsidiere

subvenere

svare

svare for

svare seg

svare til

ta av for

ta hånd i hanke med

ta i forsvar

ta igjen

ta seg av

ta seg i akt

ta under sine vinger

ta unna for

ta vare på

tilgi

tre i skranken for

tre i stedet for

tre støttende til

trygge

underholde

understøtte

unnsette

unnskylde

unnskylde seg

unnskylde seg med

unnskyldende

uttale seg for

uttale seg til fordel for

utøve

vedkjenne seg

vedlikeholde

verge

verne

verne om

vindisere

vokte

vokte på

vokte seg

våke over

være ambassadør for

være behjelpelig

være på vakt

åpning

Meningsgruppe: 2

frita


Andre relevante treff:

forsvarer

forsvare seg

kunne forsvare

tittelforsvarer
© Wild Wild Web 2012