Synonymer.no

forsvar

Meningsgruppe: 1

alibi

apologi

argument

argumentasjon

avbikt

befestning

begrunnelse

beskyttelse

bolverk

defensiv

defensorat

dekning

erklæring

forbygning

foregivende

forfall

forklaring

forlatelse

formildende omstendigheter

forskansning

forsvars-

forsvarsskrift

forsvarsverk

garanti

gjerde

grunn

grunngivning

hegn

hekk

hjemmel

hvit løgn

innhegning

maske

motivering

oppreisning

pia fraus

påskudd

påstand

redegjørelse

resonnement

rettferdiggjørelse

skalkeskjul

skjel

sovepute

støtte

underbyggelse

unnskyldning

utflukt

verge

vern

vikarierende motiv

Meningsgruppe: 2

beredskap

Meningsgruppe: 3

hær

krigsmakt

militærvesen


Andre relevante treff:

forsvare

forsvarer

forsvars-

forsvarlig

forsvare seg

forsvarsstab

forsvarsløs

forsvarsgren

uforsvarlig

forsvarsverk

se forsvar

forsvarsskrift

forsvarsanlegg

selvforsvar

sjøforsvar

forsvarsspiller

ta i forsvar

kunne forsvare

tittelforsvarer
© Wild Wild Web 2012