Synonymer.no

forsterke

Meningsgruppe: 1

akselerere

anspenne seg

anstrenge seg

armere

auke

avstive

befeste

bekrefte

bestyrke

effektivisere

egge

eskalere

fokusere

forbedre

forbedre seg

fordype seg

foredle

forflere

forhøye

formere

forsere

forskanse

fortette

forøke

fremheve

fremme

gi næring til

gå opp i

hard

herde

heve

hjelpe

hope opp

høyne

i et nøtteskall

intens

intensivere

kle

knapp

koke inn

kompakt

kondensere

konsentrere

konsentrere seg

konsentrert

konsis

konsolidere

kortfattet

kraftig

kvass

kvesse

kvikke opp

legge på

maksimere

minimere

more

opphøye

oppmerksom

oppmuntre

opptrappe

potensere

presisere

presse sammen

påpeke

resymere

rette opp

samle

sammen

sammenfatte

sammentrenge

sammentrengt

sementere

sentralisere

sette opp

skjerpe

skjerpe seg

skjerpet

skore

spare kostnader

speede opp

stabilisere

stadfeste

sterk

stimulere

stive

stive opp

stramme inn

stramme opp

stue sammen

styrke

stålsette

støtte

ta seg sammen

tilspisset

trappe opp

understreke

understøtte

utbygge

utvide

væpne

øke

Meningsgruppe: 2

bygge på


Andre relevante treff:

forsterkende

forsterke med
© Wild Wild Web 2012