Synonymer.no

forstander

Meningsgruppe: 1

abbed

administrator

anfører

arkimandritt

augur

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

dirigent

doyen

fanebærer

formann

fører

førstefiolin

guru

herre

hode

hovedmann

høvding

imam

kapellmester

kjøkemester

klosterforstander

koryfé

leder

merkesmann

mester

møteleder

nestor

oldermann

ordfører

ordstyrer

overhode

paterfamilias

prefekt

preses

president

primas

primus motor

prior

seremonimester

sjef

spiss

tillitsmann

toastmaster


Andre relevante treff:

forstanderinne

klosterforstander

forstanderinne i kloster

klosterforstanderinne
© Wild Wild Web 2012