Synonymer.no

forstand

Meningsgruppe: 1

aktelse

anelse

anlegg

anseelse

ansikt

anskuelse

antakelse

begavelse

begrep

begripelse

betenke

betydning

bevegelse

blikk

bondevett

bonsens

bruke vettet

common

common sense

denotasjon

dom

dyktighet

dømmeevne

dømmekraft

erfaring

erkjennelse

evner

fatning

fatteevne

fingerspitzgefühl

folkevett

forestilling

fornemmelse

fornuft

forstå

forståelse

fortolkning

fra forstanden

fra vettet

gal

gaver

geni

givnad

gnist

godt hode

greie

grep

ha forstand på

ha vett på

heile

hjerne

hjerneskalle

hode

hodeskalle

hold

håndfull

idé

ingenium

innebyrd

innhold

innsikt

inntrykk

instinkt

intellekt

intelligens

intuisjon

isse

judisium

klokhet

klokskap

kløkt

konnotasjon

konsept

korrespondanse

kranium

kunnskap

kyndighet

kynne

leder

logos

løpe

mening

måling

naturgave

nemme

neve

nøtt

observasjon

omdømme

omløp

omtanke

oppfatning

oppfatningsevne

oppfattelse

peiling

planet

pære

ratio

resong

sans

sans og samling

sinnssyk

sirkulasjon

sirkulere

skarpsindighet

skjønn

skjønnsomhet

skolt

smak

små grå

snille

sunn sans

sunt vett

syn

tak

talent

tanke

tankeinnhold

tankevirksomhet

tenkeevne

topp

topplokk

vanvittig

vesen

vett

vidd

visdom

viten

vurderingsevne

være i omløp

ånd

åndsevner

åre

øverste etasje

Meningsgruppe: 2

fjes


Andre relevante treff:

uforstand

forstander

forstandig

uforstandig

forstanderinne

samforstand

ha forstand

fra forstanden

klosterforstander

forstanderinne i kloster

klosterforstanderinne

til å få forstand av
© Wild Wild Web 2012