Synonymer.no

forsone

Meningsgruppe: 1

avfinne seg med

begrave stridsøksen

bilegge

bite i seg

bli enige

bygge bro

døye

enes

ettergi

finne

finne seg i

forbarme

forene

forhandle

forlike

forlike seg

forlikes

formidle

formilde

forsone seg med

gjennomgå

gjøre

gjøre gode miner til slett spill

gjøre godt igjen

glatte over

glatte ut

glemme

gripe inn

gå imellom

helle olje på opprørt hav

intervenere

intervenerer

kjøpslå

komme til enighet

kunne leve med

legge seg imellom

lide

mediere

megle

mekle

midle

mildne

skape fred

skride inn

slutte fred

slå seg til ro med

tilgi

tolerere

tåle

underkaste seg

utjevne

utsone

vise miskunn

vise nåde

være diplomatisk

Meningsgruppe: 2

akseptere


Andre relevante treff:

forsonende

forsone seg med
© Wild Wild Web 2012