Synonymer.no

forsnakke seg

Meningsgruppe: 1

angi

avdekke

avduke

avsløre

Meningsgruppe: 2

angi

avdekke

avsløre seg

avslørende

betegnende

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

demaskere

forråde

gjennomskue

karakteristisk

legge for dagen

oppklare

opplysende

påvise

rulle opp

røpe

talende

typisk

utlevere

vise

vise sitt sanne ansikt

åpen

åpenbare
© Wild Wild Web 2012