Synonymer.no

forslumming

Meningsgruppe: 1

atterbud

avblomstring

avbud

begynnelsen til enden

beskadigelse

degenerasjon

dekadanse

deroute

destruksjon

fall

fordervelse

forfall

forhindring

fornedring

henfall

nedgang

oppløsning

retur

ruin

skadeverk

tilbakegang

undergang

ødeleggelse
© Wild Wild Web 2012