Synonymer.no

forskrift

Meningsgruppe: 1

alminnelig

anordning

anvisning

avgjørelse

befaling

beskjed

beslutning

bestemmelse

bibel

bruksanvisning

bud

dagsbefaling

dagsordre

dekret

desisjon

diktat

direktiv

edikt

foranstaltning

forlangende

forordning

fundas

føresegn

gjennomgå

hustavle

håndbok

i regelen

imperativ

indikasjon

instruks

irade

kjennelse

klausul

kodisill

kokebok

kommando

kommandospråk

korrektiv

leveregler

lov

lovbestemmelse

maktbud

mest

norm

ofte

oppdrag

ord

ordensregler

ordinans

ordning

ordre

paragraf

parole

presedens

påbud

pålegg

regel

reglement

regler

regulativ

resept

reskript

retningslinjer

rettesnor

rettleiing

råd

som regel

statutt

tilhold

tilsigelse

ukas

vanligvis

vedtekt

veiledning

vilje

åtgjerd

Meningsgruppe: 2

assignasjon


Andre relevante treff:

forskrifter

forskriftmessig

forskriftsmessig
© Wild Wild Web 2012