Synonymer.no

forskjelligartet

Meningsgruppe: 1

alternativ

annerledes

antonym

avstikkende

avvikende

blandet

broket

brokete

disparat

divergerende

forskjellig

heterogen

inhomogen

inkommensurabel

kryssende

motsatt

motstridende

skiftende

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ujevn

ulik

ulikeartet

uregelmessig

usammenlignbar

ustabil

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig
© Wild Wild Web 2012