Synonymer.no

forskjellig

Meningsgruppe: 1

adskillige

allehånde

alligere

alskens

alt

alternativ

alternere

amalgamere

annerledes

antonym

atskillig

atskillige

av ny dato

avbragslig

avstikkende

avvekslende

avvike

avvikende

bestemt

bevegelig

blande

blande sammen

blandet

broket

brokete

bytte

deviere

differere

diffus

disparat

ditt og datt

divergere

divergerende

diverse

elte

en rekke

en viss

enkeltvis

enslig

fersk

fjerne seg

flere

fluktuerende

flyktig

flyttbar

for alle vinder

foranderlig

forandre

forskjelligartet

fortynne

forveksle

forvisset

fri

frisk

glissen

grell

grisgrendt

grissen

gå surr i

her og der

heterodoks

heterogen

hist og her

hver sin

inhomogen

inkommensurabel

isolert

iøynefallende

kaleidoskopisk

karatere

kontaminere

krysse

kryssende

labil

latent

legere

lik

litt

lokal

løs

makke sammen

mangeartet

mangesidig

mangfoldig

melere

menge

mikse

mixed

modulere

motsatt

motstridende

mutabel

noe

noe av hvert

noenlunde

ny

nyansere

nyansert

omskiftelig

oppblande

overfladisk

passim

potensiell

på en annen

på en annen måte

påfallende

rar

rik

riste

ryste

røre

samfengt

sammenblande

sammensatt

sekterisk

sikker

skeiv

skiftende

smelte sammen

som ild og vann

som natt og dag

spe

sporadisk

spredt

spredte

stedvis

stokke

svinge

til en viss grad

tilsette

tvilsom

tynn

tynne

ubestandig

uens

uensartet

ujevn

ulik

ulikeartet

uordentlig

uordnet

uregelmessig

uren

urolig

uryddig

usammenlignbar

usortert

ustabil

ustadig

usynlig

variabel

variere

varierende

variert

veksle

vekslende

vesensforskjellig

vike av

virtuell

viss

visse

være forskjellig

ymis

ymse

Meningsgruppe: 2

eventuell

Meningsgruppe: 3

fornyet

omarbeidet

revidert


Andre relevante treff:

forskjellige

forskjelligartet

vesensforskjellig

være forskjellig

lite forskjellig fra
© Wild Wild Web 2012