Synonymer.no

forskjell

Meningsgruppe: 1

aberrasjon

andre boller

anstrøk

apartheid

atskillelse

avbøyning

avgrunn

avskygning

avstand

avstikker

avveksling

avvik

brigde

byks

bytte

changement

deklinasjon

dele

deviasjon

differanse

differens

digresjon

diskrepans

distanse

distinksjon

divergens

duft

en annen dans

endring

epokeskifte

forandring

forbedring

forvandling

fugleperspektiv

gap

gjerde

grad

gradmerke

grense

grenseverdi

hamskifte

hopp

hull

inkonsekvens

jump

kløft

knute på tråden

konflikt

kuvending

margin

metamorfose

misforhold

mislyd

misstemning

misvisning

modifikasjon

modifisering

munn

mutasjon

nyanse

nyordning

ombytte

ombytting

omdanning

omkalfatring

omskifte

omskiftelse

omslag

omstilling

omveksling

omveltning

overgang

paradigmeskifte

perspektiv

på vidt gap

reaksjon

reform

regulering

reorganiserings

rettelse

revolusjon

rundkast

saldo

segregasjon

skifte

skille

skilnad

skilsmonn

skjelning

skranke

slingringsmonn

snunad

snuoperasjon

sondring

spalte

spillerom

splittelse

sprang

strid

toleranse

tone

transformasjon

transposisjon

uensartethet

ugreie

ulikhet

uoverensstemmelse

variasjon

veksling

vending

åpen

åpning

Meningsgruppe: 2

botnløyse


Andre relevante treff:

forskjellig

forskjellige

forskjelligartet

forskjellsbehandle

forskjellsbehandling

liten forskjell

til forskjell fra

høydeforskjell

gjøre forskjell

vesensforskjellig

meningsforskjell

være forskjellig

lite forskjellig fra

som gjør forskjell

ikke gjøre forskjell
© Wild Wild Web 2012