Synonymer.no

forskanse

Meningsgruppe: 1

barrikadere

Meningsgruppe: 2

befeste

begunstige

bekrefte

berge

beskjerme

beskytte

beslaglegge

bestyrke

bevare

blokkere

dekke

dra omsorg for

eskortere

forsterke

forsvare

frede

frelse

gardere

gå i bresjen for

hale i land

hindre

holde sin hånd over

ivareta

konsolidere

konvoiere

live

lune

oppta

passe på

protesjere

sikre

skjerme

sperre

stenge

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

våke over
© Wild Wild Web 2012