Synonymer.no

forsettlig

Meningsgruppe: 1

akt

akte

ambisjon

animus

baktanke

begjær

behage

beregne

beregnet

beregning

beslutning

bestemmelse

bevisst

dessein

drift

etle

finne

forehavende

formål

forsett

gjøre med overlegg

gjøre på trass

gjørs på

gå ut på

ha for øye

ha i tanke

ha til hensikt

hensikt

idé

intendere

intensjon

klar

komme til å

med

med hensikt

med hensikt vilje

med overlegg

med vitende og vilje

mening

motiv

mål

omtanke

overlagt

overlegg

overlegge

plan

planmessig

på gjørs

siktemål

skulle

spekulasjon

ta sikte på

tanke

tendens

tenke

tilsikte

tilsiktet

tilstrebe

ved

veloverveid

vilje

ville

villet

vitende

zweck

ønske

øyemed

Meningsgruppe: 2

klar


Andre relevante treff:

uforsettlig
© Wild Wild Web 2012