Synonymer.no

forseggjort

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

eksakt

fin

finmasket

granngivelig

hårfin

korrekt

kunstferdig

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

regelrett

rigorøs

riktig

slavisk

solid

stringent

tro

utførlig

à point
© Wild Wild Web 2012