Synonymer.no

forseelse

Meningsgruppe: 1

bedrag

brøde

delikt

et slag i ansiktet

feile

feiltrinn

forbrytelse

forglemmelse

forgåelse

forsyndelse

forsømmelse

ha urett

illgjerning

krenkelse

last

lovbrudd

lovovertredelse

misferd

misgjerning

mista seg

mørkets gjerninger

overgrep

overlast

rettskrenkelse

skyld

straffbar handling

synd

ta feil

uaktsomhet

udåd

ugjerning

urett

urettferdighet

usedelighet

Meningsgruppe: 2

feil
© Wild Wild Web 2012