Synonymer.no

forsørge

Meningsgruppe: 1

ale

bekymre seg

berge

besørge

bevare

brødfø

dra omsorg for

engste seg

ernære

fe

foranstalte

forsyne

forsørge seg

fostre

fø opp

holde

holde i gang

holde ved like

leve

livnære

livnære seg

nære

oppdra

oppdrette

opprettholde

ordne med

passe

pleie

påse

se til med

skaffe

subsidiere

syte

sørge for

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese

underholde

vedlikeholde

Meningsgruppe: 2

angre


Andre relevante treff:

forsørge seg

eneforsørger
© Wild Wild Web 2012