Synonymer.no

forringe

Meningsgruppe: 1

bestikke

bryte ned

deformere

demolere

demoralisere

forderve

fordervet

forføre

forgifte

forkvakle

forpeste

forville

forvrenge

gjøre ende på

gjøre hakkemat av

gjøre hærverk

herje

husere

ikke la det bli stein tilbake på stein

jevne med jorda

knekke

knuse

korrumpere

legge i grus

legge øde

ramponere

rasere

rive

ruinere

skade

skjemme ut

spolere

såre

tilintetgjøre

utslette

vandalisere

øde

ødelegge

Meningsgruppe: 2

avfeldig

avkrefte

avskrive

avsvekke

avta

baktale

begrense

beklippe

bremse

bringe i miskreditt

bringe i vanry

bryte

bøye

dale

danne

deeskalere

degradere

deklassere

dempe

depresiere

desimere

devaluere

dimme

dra i tvil

fire

forkjetre

forkorte

forminske

innskrenke

klandre

knappe av

korte ned på

krympe

kutte

laste

lindre

låre

medtatt

minske

mistenkeliggjøre

motvirke

nedbetale

nedbryte

nedsette

nedskalere

nedskrive

nedslått

nedtrappe

nedverdige

oppnevne

opprette

redusere

rokke ved

saktne

senke

senke seg

senket

sette ned

sette tilbake

skru ned

slakke av

slanke

slå av

slå ned

sløv

svak

svekke

svekkes

svekket

ta glansen av

trappe ned

tynne

utmatte

Meningsgruppe: 3

bagatellisere


Andre relevante treff:

forringes

forringelse

verdiforringelse
© Wild Wild Web 2012