Synonymer.no

forrette

Meningsgruppe: 1

anstille

arbeide

avtjene

begå

behandle

bekymre

bestille

bestyre

besørge

dra omsorg for

effektuere

eksekvere

eksportere

foranstalte

foreta

forvalte

fullbyrde

gjennomføre

gjøre

greie

ha fore

holde

implementere

iverksette

kjøre

klare

ordne med

overta

passe

pleie

påta seg

realisere

røkte

sette ut i livet

skjøtte

skjøtte om

stå for

sørge for

ta hånd om

tjene

tjenestegjøre

utføre

utrette

utvirke

utøve

vareta

virke

virkeliggjøre

øve


Andre relevante treff:

uforrettet
© Wild Wild Web 2012