Synonymer.no

forråde

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

avdekke

avduke

avlevere

avsløre

avsløre seg

avslørende

betegnende

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

buse

demaskere

desertere

dolke

dolke i ryggen

ekstradere

erklære

falle fra

falle i ryggen

fastslå

forsnakke seg

gjennomskue

henge ut

karakteristisk

kompromittere

la i stikken

late i stikken

legge for dagen

melde

oppklare

opplysende

prisgi

påvise

rulle opp

røpe

sladre

sladre på

stikke

svike

svikte

talende

typisk

tyste

utlevere

vise

vise sitt sanne ansikt

åpen

åpenbare

Meningsgruppe: 2

anmelde

overgi

snikmelde

tyste på
© Wild Wild Web 2012