Synonymer.no

forpurre

Meningsgruppe: 1

avholde

avskjære

avverge

begrense

blokkere

boikotte

bægje

forby

forebygge

forhindre

formene

forstyrre

handikappe

hemme

hindre

hindrende

inhibere

innskrenke

motarbeide

motvirke

obstruere

oppholde

preventiv

prohibitiv

sabotere

sette en stopper for

sinke

sjenere

skiple

sperre

stanse

utelukke

vanskeliggjøre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

avbøte

Meningsgruppe: 3

bakse

bikke

bryte

drepe

falle

felle

fortvilet

gå rundt

knuse

kullkaste

likvidere

nedbrutt

omstyrte

spolere

sønderknust

tilintetgjort

tilintetgjøre

tumle

utrydde

utslette

velte

velte seg

vippe av pinnen

ødelegge

Meningsgruppe: 4

senke
© Wild Wild Web 2012