Synonymer.no

forplikte seg til

Meningsgruppe: 1

bebude

bedyre

besørge

binde

binde seg til

forespeile

forjette

forplikte

forsikre

forskrive seg

garantere

gi tilsagn om

gå inn på

kreve

legge på seg

love

makte

mane

obligere

påta

påta seg

skrive under på

spå

stille i utsikt

sverge på

tilby

tilsi

utlove dusør
© Wild Wild Web 2012