Synonymer.no

forplikte

Meningsgruppe: 1

anmode om

anta

avfordre

avkreve

bakbinde

banne

baste

bedyre

belegge

bero

besverge

binde

bokføre

datere seg fra

forplikte seg til

forsikre

forskrive seg

fremkalle

gå inn på

gå tilbake til

ikle seg

innføre

korrespondere

kreve

love

mane

merke

obligere

opptre

protokollere

påta seg

påtatt

registrere

skrive seg bak øret

skrive seg fra

skrive under på

skyldes

sverge

sverge på

sverte

ta på seg

være fra

Meningsgruppe: 2

angripe


Andre relevante treff:

forpliktet

uforpliktet

forpliktelse

uforpliktende

forplikte seg på

forplikte seg til
© Wild Wild Web 2012