Synonymer.no

forpleining

Meningsgruppe: 1

alimentasjon

apanasje

behandling

bespisning

bevertning

brød

diett

ernæring

fortæring

furasje

fôr

føde

fødemiddel

grøn

gudslån

kolonialvarer

kost

kost og losji

kostende

kosthold

kostnad pris

kur

kvarter

levnetsmiddel

mat

matstell

matvare

matvarer

medfart

måltid

niste

noe i livet

næring

næringsmiddel

omsorg

oppdekning

opphold

oppvartning

pass

pensjon

pleie

proviant

proviantering

rett

røkt

servering

skjøtsel

spise

stell

subsistens

sul

traktement

traktering

underhold

underholdningsbidrag

utgift

vomfyll

vått eller tørt

Meningsgruppe: 2

børste
© Wild Wild Web 2012