Synonymer.no

forordning

Meningsgruppe: 1

alminnelig

anordning

anvisning

avgjørelse

beslutning

bestemmelse

dekret

desisjon

diktat

direktiv

edikt

eksempel

foranstaltning

forbilde

form

forskrift

fundas

føresegn

gjennomgå

hustavle

i regelen

instruks

kanon

kjennelse

klausul

kodisill

lov

lovbestemmelse

mest

ofte

ordensregler

ordinans

ordning

paragraf

påbud

recess

regel

reglement

regler

regulativ

resept

reskript

retterbot

rettesnor

som regel

statutt

ukas

vanligvis

vedtekt

veiledning

åtgjerd
© Wild Wild Web 2012