Synonymer.no

fornuft

Meningsgruppe: 1

abstraksjonsevne

aktelse

aktpågivenhet

anseelse

begavelse

begrep

begripelse

behag

betenke

betraktning

bevegelse

blikk

bondevett

bonsens

bruke vettet

common

common sense

diskresjon

dom

dyktighet

dømmeevne

erfaring

erkjennelse

evner

fatning

fatteevne

fingerspitzgefühl

folkevett

forgodtbefinnende

forstand

forstå

forståelse

fra vettet

givnad

greie

grep

ha vett på

hjerne

hode

ingenium

innsikt

intellekt

intelligens

interesse

judisium

klokhet

klokskap

kløkt

kombinasjonsevne

konduite

kyndighet

lekmannsskjønn

lignament

logikk

logos

løpe

mening

nemme

omdømme

omløp

omtanke

oppfatning

oppfatningsevne

oppfattelse

oppmerksomhet

peiling

plan

ratio

resong

rimelighet

sans

sans og samling

sindighet

sirkulasjon

sirkulere

skarpsindighet

skipperskjønn

skjønn

skjønnsomhet

slump

smak

sunn sans

sunt vett

syn

tankevirksomhet

tenkeevne

vanvittig

vett

visdom

viten

vurderingsevne

være i omløp

ånd

åndsevner

øyemål

Meningsgruppe: 2

dømmekraft

Meningsgruppe: 3

beregning

disposisjon

forsett

metode

overlegg


Andre relevante treff:

fornuftig

ufornuftig

fornuftstridig

fornuftsmessig

fornuftsstridig

snusfornuftig

ta fornuften fatt

ta fornuften fangen
© Wild Wild Web 2012