Synonymer.no

forn

Meningsgruppe: 1

alderstegen

aldrende

aldres

antikk

bli gammel

dra på årene

eldes

forgangne tider

fortid

fra alders tid

fra gammelt av

før

gamle dager

gammel

hevdvunnen

historie

imperfektum

mosegrodd

oldtid

preteritum

skåre på hornene

som vanlig

tidligere

tradisjonell

urtid

vanlig

ved det gamle

Meningsgruppe: 2

forsendelse

remisse

sending

Meningsgruppe: 3

beining

føring


Andre relevante treff:

fornem

fornye

fornuft

fornyet

fornyer

fornavn

fornøye

fornemme

fornøyd

fornikle

fornedre

fornekte

fornybar

fornuftig

fornyelse

fornyende

fornøden

fornærme

fornalder

fornekter

fornemhet

fornærmet

tilforn

fornedring

fornøyelig

ufornuftig

fornemmelse

fornøyelse

fornedrelse

fornektelse

fornemmelig

fornødenhet

fornedre seg

fornærmelig

fornærmelse

misfornøyd

fornuftsmessig

fornuftstridig

fornuftsstridig

fornøyelse fryd

gudsfornekter

snusfornuftig

det fornødne

misfornøyelse

ikke fornøyd

selvfornektende

med fornøyelse

være fornøyd

mellomfornøyd

ta fornuften fatt

ta fornuften fangen

ikke fornekte seg

livsfornødenheter

være fornøyd med

være misfornøyd

ha på fornemmelsen

blandet fornøyelse

gjøre sitt fornødne
© Wild Wild Web 2012