Synonymer.no

fornøden

Meningsgruppe: 1

absolutt

behørig

behøvelig

bæsje

det fornødne

det nødvendige

drite

drite seg ut

dumme seg

gjøre sitt fornødne

kreves

maktpåliggende

nok

nødig

nødtørftig

nødvendig

obligat

obligatorisk

pliktskyldigst

påbudt

påkrevd

påkrevet

skite

skulle til

tiltrengt

tre av på naturens

tre av på naturens vegne

tvungen

uavvendelig

uavviselig

uunnværlig

være nødvendig


Andre relevante treff:

fornødenhet

livsfornødenheter
© Wild Wild Web 2012