Synonymer.no

formynderskap

Meningsgruppe: 1

administrasjon

ansvarshavende

bestyrelse

direksjon

embetsverk

forvaltning

kuratel

ledelse

papirmølle

skjemavelde

stell

styre

styringsverk

tutel

verjemål

verk

vesen
© Wild Wild Web 2012