Synonymer.no

formulere

Meningsgruppe: 1

arte seg

avfatte

avpasse

bearbeide

bemerke

benevne

betegne

bli

bokstavsette

danne

dikte

dreie

editere

finne ord for

finne uttrykk for

foregå

forfatte

forløpe

forme

forme seg

formgi

framstille

føre i pennen

gestalte

gi form

gi særpreg

gjøre

gjøre kjent

grunnlegge

gå for seg

hevde

hugge

kladde

klore

komponere

konsipere

krasse

la vise seg

lages

legge for dagen

maksle

male

meddele

meisle

modellere

nevne

notere

omtale

ordlegge

prege

presse

produsere

påstå

redigere

sette opp

sette sammen

si

skape

skrive

skrive ned

smi

snekre sammen

spenne av

stile

stille opp

støpe

systematisere

tildanne

tilkjennegi

tillempe

tolke

unnfange

utarbeide

utferdige

utforme

uttale

uttrykke

utvikle seg

verbalisere

vise

vitne om

ymte

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

beskrive


Andre relevante treff:

omformulere
© Wild Wild Web 2012