Synonymer.no

formidling

Meningsgruppe: 1

beretning

beskjed

brev

brevsamling

brevveksling

bud

erklæring

etterretning

forbindelse

forståelse

fortelling

hemmelighet

historie

kommunikasjon

korrespondanse

meddelelse

melding

notat

opplysning

post

pressemelding

rapport

reklame

rykte

sladder

utveksling
© Wild Wild Web 2012