Synonymer.no

formering

Meningsgruppe: 1

batteri

Meningsgruppe: 2

arrangement

form

formasjon

formulering

kolonne

oppstilling

proliferasjon

slagorden

stilling

Meningsgruppe: 3

befruktning

Meningsgruppe: 4

alluvio

auke

crescendo

forbedring

hausse

intensivering

oppskalering

oppsving

progresjon

påslag

stigning

tillegg

tilvekst

vekst

økning
© Wild Wild Web 2012