Synonymer.no

formentlig

Meningsgruppe: 1

etter alt å dømme

på overflaten

tilsynelatende

trolig

utadtil

ved første øyekast

ventelig

å se til

åpenbar

øyensynlig

Meningsgruppe: 2

apparent

lik som

Meningsgruppe: 3

fiktiv

innbilt

konstruert

kvasi-

påtatt

såkalt

Meningsgruppe: 4

formell

proforma

på papiret
© Wild Wild Web 2012