Synonymer.no

formene

Meningsgruppe: 1

akseptere

Meningsgruppe: 2

abjurere

anse

anta

avholde

avholde seg fra

avsanne

avskjære

avslå

avsverge

avverge

avvise

bannlyse

begrense

bite på

blokkere

boikotte

bægje

erakte

finne

forby

forebygge

forhindre

forholde

formode

forpurre

forsage

forstyrre

forutsette

føle for

gå ut fra

ha tillit til

handikappe

helle til den oppfatning

hemme

hindre

hindrende

holde

holde den oppfatning

holde på

inhibere

innskrenke

lite på

mene

motarbeide

motsette seg

motvirke

nedlegge veto

nekte

nekte seg

obstruere

oppholde

preventiv

prohibitiv

påstå

refusere

regne

regne med

sabotere

sette en stopper for

sinke

sjenere

sluke rått

sperre

stanse

stole på

supponere

synes

tenke

tro

tykkes

utelukke

vanskeliggjøre

være av den oppfatning

være i veien for

være stemt for

være til hinder
© Wild Wild Web 2012