Synonymer.no

formell

Meningsgruppe: 1

akademisk

alvorlig

alvorsfull

alvorstung

andektig

anstendig

autoritativ

avmålt

behersket

beregnet

besteborgerlig

blærete

bornert

comme il faut

de jure

doserende

dyp

dyster

ekte

embetsmessig

en viktig mine

ex officio

forbeholden

formal

formalistisk

formaliter

formelig

forsiktig

generøs

gravitetisk

hoven

hovmodig

humørløs

høystemt

høytidelig

i navnet

innbilsk

innholdsrik

innsiktsfull

kjølig

kjørlig

klok

knapp

konvensjonell

korrekt

kunnskapsrik

legal

nedtrykt

nominell

nøye

nøye beregnet

offentlig

offisiell

overlegen

passende

patetisk

pedantisk

pertentlig

pompøs

pro forma

publikk

reservert

rolig

selvbevisst

selvgod

seremoniell

seriøs

sjølgod

snusfornuftig

stiv

tilbakeholden

tilbakeholdende

tilknappet

tjenstlig

tvungen

utvendig

vel beregnet

verdig

veslevoksen

viktig

vis

Meningsgruppe: 2

faktisk


Andre relevante treff:

uformell
© Wild Wild Web 2012