Synonymer.no

forme seg

Meningsgruppe: 1

arte seg

avfatte

avpasse

bearbeide

beløpe seg til

bli

danne

dreie

falle ut

finne sted

foregå

forivre seg

forløpe

forløpe seg

forløpte

forme

formgi

formulere

forrige

fortone seg

forvandle seg

fremkomme

fylle

føre

gestalte

gi særpreg

gjøre

grunnlegge

gå av stabelen

gå for langt

gå for seg

handle overilt

hende

hugge

lages

lede

li

ligge an

løpe

løpe av

maksle

meisle

modellere

oppføre seg

oppstå

overile seg

presse

skape

skikke seg

skje

smi

spenne av

stille seg

stå

stå på

støpe

støte an

svinne hen

te seg

tildanne

tillempe

unnfange

utarbeide

utfolde seg

utforme

utspille seg

utvikle seg

vokse frem til å bli

vokse seg

være

være i gang
© Wild Wild Web 2012