Synonymer.no

form

Meningsgruppe: 1

allure

alminnelig

anordning

anstrøk

apparisjon

approach

arbeidsmåte

arketyp

arketype

arrangement

art

aspekt

atferd

auke

avbenyttelse

avtrykk

bank

bearbeidelse

befinnende

beskaffenhet

bestemmelse

bilde

blankett

blåveis

bragd

bruk

bygning

bære preg av

dannelse

dekor

disposisjon

dummy

dydsmønster

dåm

dårlig

egenart

eiendommelighet

eksempel

ekspansjon

eksteriør

eleganse

etikette

fakte

farge

fasong

ferd

figur

flenge

forbilde

fordeling

foredrag

forfatning

forhold

form er

formalia

formasjon

formgivning

formspråk

formular

formulering

forordning

forskrift

fortolkning

framstilling

fremferd

fremgang

fremgangsmåte

fremstilling

fremtoning

fremtreden

fysiognomi

gemytt

genre

gestalt

gjengivelse

gjennomgå

gjennomsnitt

gjerd

gjøren og laten

grunnform

grunnregel

habitus

handlemåte

helbred

hele

hevd

holdning

hått

høyde

i regelen

ideal

indeks

innretning

instruks

kanon

karakter

karm

kategori

klasse

klassifikasjon

klipp

klisjé

kode

kompleks

kondisjon

konfigurasjon

kontur

konveniens

korrektiv

kreasjon

kroppsbygning

kutyme

kvalitet

lest

linje

liv

lov

maksel

mal

maner

marmorering

matrise

merke

mest

metode

modell

montasje

mål

målestokk

måte

mønster

natur

natyrell

nett

norm

ofte

omgangsform

omriss

omstendighet

oppbygning

oppdragelse

oppførsel

oppsetning

oppstilling

opptreden

orden

ordning

organisme

overlevering

oversikt

patina

person

personlighet

plan

planmessighet

praksis

preg

presedens

prinsipp

program

prosedyre

prosess

ramme

rammeverk

redaksjon

regel

reglement

regulativ

representant

retning

rettesnor

riss

rite

ritus

samling

schwung

sed

sedvane

sett

sinn

sinnelag

siste sort

situasjon

sjablong

sjanger

skabelon

skap

skapnad

skapning

skikk

skikkelse

skinn

skjelett

skjema

skole

skår

slag

smak

snitt

som regel

sort

sound

spilleregler

spor

stand

standard

statur

status

statutt

stell

stil

stilling

strategi

struktur

støpning

sveis

system

særegenhet

særpreg

takt og tone

taktikk

talje

tegn

teknikk

tekstur

tilnærmingsmåte

tilskjæring

tilsnitt

tilstand

tone

tradisjon

trim

type

utforming

utgave

utkast

utseende

uttrykksform

vandel

vane

vanligvis

vedtekt

vei

vekst

verk

versjon

vesen

vis

vitne

væremåte

ytre

Meningsgruppe: 2

allmenntilstand


Andre relevante treff:

forme

formel

formue

formal

formgi

formet

formå

format

formann

formale

formell

formode

formane

formene

formbar

form er

formere

formsak

formlik

formål

reform

formelig

formativ

formalia

i form

formæle

formløs

formolde

urform

formende

formular

formidle

formilde

formulde

formening

formulere

formuende

forminske

formidler

formgiver

omforme

formering

forme seg

formaning

formynder

formalist

uformelt

uformell

formummet

formasjon

formørke

utforme

formspråk

V-formet

gi form

formående

uniform

formidling

formlikhet

forminsket

forminskes

konform

formerende

formørket

formentlig

formodning

formalitet

formaliter

formalisme

uformelig

formidabel

formedelst

informant

formulering

formere seg

uformuende

reformere

proforma

uformulert

utforming

deformere

deformert

formastelse

formastelig

informere

informert

formildende

formgivning

omforming

ha formen

velformet

uformuenhet

informator

målform

informativ

kortform

formumme seg

formørkelse

formalistisk

formaliteter

forminskende

formaste seg

formålsløs

deformitet

formfullendt

eggformet

ensformig

formodentlig

omformulere

pro forma

formynderskap

uniformere

informasjon

formalisering

lovformelig

nevneform

kuleformet

formens ånder

ringformet

plattform

informere om

anta form

konformitet

grunnform

hjulformet

ensformighet

formålstjenlig

i toppform

støpeform

skiveformet

i god form

perleformet

formiddagskonsert

kloroformere

transformere

rettsformann

sirkelformet

trylleformel

dessformedelst

solformørkelse

mot formodning

kuppelformet

omgangsform

kjegleformet

ikke i form

transformasjon

fjellformasjon

desinformasjon

stråleformet

uttrykksform

terningformet

i væskeform

formiddagstilstelning

formiddagsforestilling

måneformørkelse

blandingsform

vigselsformular

tilstandsform

sylinderformet

informasjonsbibliotek

med det formål

spre informasjon

regjeringsform

boligplattform

forelegg formular

formildende omstendigheter

halvsirkelformet

ekteskapsformular

støpe i samme form

revkorallrevringformet korallrevøy
© Wild Wild Web 2012