Synonymer.no

forlike

Meningsgruppe: 1

akseptere

avfinne seg med

bilegge

bygge bro

finne seg i

forhandle

formidle

formilde

forsone

forsone seg med

gjøre

gjøre gode miner til slett spill

gjøre godt igjen

glatte over

glatte ut

gripe inn

gå imellom

helle olje på opprørt hav

intervenere

intervenerer

kjøpslå

legge seg imellom

mediere

megle

mekle

midle

mildne

skape fred

skride inn

slå seg til ro med

tilgi

tåle

utjevne

utsone

være diplomatisk

Meningsgruppe: 2

avtale

Meningsgruppe: 3

bringe ro i

dempe

pasifisere


Andre relevante treff:

forlikes

forlikelig

forlike seg
© Wild Wild Web 2012