Synonymer.no

forkynne

Meningsgruppe: 1

advare

advisere

agitere

alarmere

angi

anmelde

annonsere

antyde

avertere

avsi

bebude

befale

bekjentgjøre

belærende

bemerke

beordre

beregne

berette

betegne

betro

betyde

bevitne

bibringe

deklamere

deklarere

demonstrere

diktere

dosere

doserende

erklære

erklært

felle

foredra

foreskrive

forjette

forklare

forsikre

fortelle

forutse

forutsi

fremføre

fremsi

gi beskjed

gi beskjed om

gi beskjed om

gi melding om

gi uttrykk for

gjøre kjent

gjøre vitterlig

gå ut med

henge bjella på katten

hevde

informere

informere om

innberette

ivre

kalle

komme ut av skapet

konstatere

kringkaste

kunngjøre

legge for dagen

lese

love

lovformelig

lyse

lære

manifestere

markere

meddele

melde

misjonere

misjonere for

nevne

notifisere

nødvendig

obligatorisk

offentliggjøre

oppgi

opplyse

overbringe

preke

profetere

prognostisere

proklamere

propagandere

propagandere for

propagandere for

publisere

påbudt

påby

påminne

påstå

rapportere

resitere

rykke inn

røpe

si

si fra

si ifra

si sannheten

signalere

signalisere

skremme

slå opp

slå alarm

slå fast

snakke

spå

stå fram

ta bladet fra munnen

telegrafere

tilkjennegi

tillyse

tilsi

tinglyse

tippe

tipse

underrette

underrette om

undervise

utbasunere

utlyse

uttale

uttrykke

vare

varsku

varsle

viktig

vise

vitne

vrøvle

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

anrette


Andre relevante treff:

forkynner

forkynnelse
© Wild Wild Web 2012